Centrum Kosmetologii Inżynierska

REGULAMIN CENTRUM KOSMETOLOGII

1. Salon kosmetyczny Centrum Kosmetologii Inżynierska (zwany dalej “Salonem”) ze stroną internetową www.centrumkosmetologii.pl, mieści się we Wrocławiu przy ulicy Inżynierskiej 25b.

2. Godziny otwarcia Salonu: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-20.00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Centrum Kosmetologii Inżynierska jest nieczynne.

3. Salon oferuje kompleksowe zabiegi kosmetologiczne, profesjonalne porady i konsultacje kosmetologiczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, voucherów prezentowych, karnetów zabiegowych i inne.

4. Przed przystąpieniem do zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

5. Każdy Klient przed wykonaniem zabiegu zostaje zaznajomiony z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje. W przypadku najpoważniejszych zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.

6. Przed przystąpieniem do pierwszego zabiegu Klient ma obowiązek wypełnić „Kartę Klienta” w celu wykluczenia wszelkich przeciwwskazań. Przy każdej kolejnej wizycie Klient ma obowiązek aktualizować informacje zawarte w „Karcie Klienta” oraz poświadczać zgodność informacji za pomocą czytelnego podpisu (imię i nazwisko). W przypadku zatajenia informacji przez Klienta, Centrum Kosmetologii Inżynierska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.

7. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów w „Kartach Klienta” jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Centrum Kosmetologii Inżynierska zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

8. Pracownicy mają prawo odmówić wykonania lub kontynuowania zabiegu jeśli zachodzą wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa zdrowia lub życia Klienta/ Pracownika (np. Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, Klient zachowuje się wulgarnie lub agresywnie i inne).

9. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu.

10. Promocje i rabaty dostępne w Salonie nie łączą się.

11. Zakup karnetu lub vouchera podarunkowego jest równoznaczny z zaakceptowaniem osobnego „Regulaminu karnetu”/ „Regulaminu Vouchera” dostępnego w Salonie lub na stronie internetowej www.centrumkosmetologii.pl.

12. Za usługi świadczone w Centrum Kosmetologii Inżynierska płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, przedpłatą na numer rachunku bankowego.

13.  Centrum Kosmetologii Inżynierska zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na zabiegi świadczone w Salonie.

13. Rezerwacji terminu można dokonać bezpośrednio w Recepcji Salonu, za pośrednictwem telefonu lub wiadomości e-mail, jak również przy pomocy portali społecznościowych tj. Facebook oraz Instagram.

14. Salon dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Salonu, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Salonie. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny termin.

15.. W przypadku, gdy Klient 3-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zadatku, który przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Zadatek należy opłacić w Centrum Kosmetologii Inżynierska wyłącznie gotówką najpóźniej na 48h przed terminem zabiegu. W przypadku realizacji zabiegu zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny zabiegu wykonanego dla Klienta. Wysokość zadatku wynosi 20% regularnej ceny zabiegu, jednak nie mniej niż 30 zł.

16.. W przypadku spóźnienia Klienta, Centrum Kosmetologii Inżynierska ma możliwość skrócenia czasu usługi, z utrzymaniem pełnej ceny za wykonaną usługę. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut personel Salonu ma możliwość anulowania rezerwacji i niewykonania zabiegu.

17. Za przedmioty pozostawione przez Klienta na terenie obiektu, Centrum Kosmetologii Inżynierska nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

18. W przypadku wykupienia przez Klienta serii zabiegowych odstęp pomiędzy zabiegami nie może przekraczać 14 dni. W przypadku, kiedy odstęp będzie dłuższy, niezależnie od przyczyny, liczba zabiegów w serii zostanie pomniejszona.

19. Klient, który posiada voucher, bon lub zaproszenie, którym opłacony zostanie zabieg winien okazać go przed rozpoczęciem zabiegu.

20. Ceny zawarte na stronie internetowej www.centrumkosmetologii.pl nie są ofertą handlową w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i Centrum Kosmetologii Inżynierska zastrzega sobie prawo do ich zmiany.

21. Wszelkie reklamacje dotyczące zabiegu są rozpatrywane w ciągu 48 godzin od wykonania zabiegu. Do rozpatrzenia reklamacji konieczna jest osobista konsultacja z osobą przeprowadzającą reklamowany zabieg.